ZMIANY W PROCEDOWANIU KOREKTY JĘZYKOWEJ

Sposób ubiegania się i zasady realizacji usługi korekty językowej (proofreading-u) tekstów naukowych w języku angielskim w zakresie specyficznym dla nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów, chemii oraz technologii żywności i żywienia, wprowadzone zostały Zarządzeniem nr 105/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2022 roku.

W celu realizacji usługi korekty językowej należy uzupełnić formularz.

Faktury wystawione z datą późniejszą niż 21.07.2022r. nie będą rozliczane. 

W ramach projektu Interekon nie można finansować tłumaczenia na język angielski.