Zapraszamy na wydarzenie InterResearch FEST

Współpraca między nauką a biznesem stanowi fundament rozwijającej się gospodarki opartej na wiedzy. Integracja wiedzy naukowej z zasobami biznesowymi sprzyja nie tylko odkryciom, lecz także przekształca je w produkty i usługi, wspierając dynamiczny rozwój społeczeństwa i rynku. Tylko poprzez harmonijną współpracę obie sfery mogą skutecznie kształtować przyszłość, promując zrównoważony wzrost i innowacyjność.


InterResearch FEST - unikalne wydarzenie typu elevator pitch, na którym odkryjemy potencjał rynkowy projektów realizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, dzięki wsparciu projektu "Interekon". Poprzez prezentacje, dyskusje i kameralne spotkania, stworzymy okazję do zbliżenia zespołów badawczych z przedstawicielami biznesowymi, otwierając nowe perspektywy współpracy i inspirując do tworzenia innowacyjnych przedsięwzięć naukowo-biznesowych.

 

Zakres tematyczny spotkania:

 • Innowacyjne rozwiązania produktowe i sektory kreatywne w przemyśle spożywczym
 • Sieci neuronowe a profilowanie i prognozowanie lojalności klientów
 • Poziom rozwoju CSR w średnich i dużych przedsiębiorstwach
 • Zarządzanie śladem ekologicznym pracownika i klienta
 • Humanitarne zawiłości gospodarczej rzeczywistości
 • Sharing economy
 • Produkty żywnościowe z upcyklingu

 

W ramach wydarzenia odbędą się także dwie debaty z ekspertami naukowymi i biznesowymi dot. analizy bieżących wyznań społecznych i gospodarczych:

 • "Ekonomiczne Ewolucje: Innowacje, Lojalność, CSR i Ekologia w Światowej Gospodarce"
 • "Ekonomiczne Realia i Wyobrażenia: Społeczne Implikacje w Epoce Zrównoważonego Rozwoju"

Po zakończeniu części oficjalnej przyjdzie czas na rozmowy i zacieśnianie kontaktów.

 

DO KOGO SKIEROWANE JEST WYDARZENIE?

Na wydarzenie zapraszamy przedstawicieli współpracujących z Uczelnią, a w szczególności:

 • Firmy – szeroko rozumianego biznesu – w szczególności przedstawicieli działów B+R
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Instytucje otoczenia społeczno-gospodarczego
 • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia
 • Organizacje non-profit
 • Inne jednostki nie wymienione powyżej, które współpracują lub współpracowały z Uczelnią

 

KIEDY I GDZIE ODBĘDZIE SIĘ WYDARZENIE?

 • Godzina wydarzenia: 14:30-17:30
 • Data wydarzenia: 20.09.2023
 • Miejsce wydarzenia: Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości InQUBE

 

NA WYDARZENIE ZAPRASZA:

Prorektor UEW ds. Badań i Kadry Akademickiej: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Spotkanie jest przy współpracy z Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości InQUBE, Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji oraz Centrum Współpracy z Biznesem UEW.

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU?

Nasze wydarzenie skupi się na dynamicznych powiązaniach między innowacyjnymi badaniami a praktycznym zastosowaniem ich osiągnięć w biznesowym środowisku. Wspólnie zgłębimy strategie, które umożliwiają wydajną wymianę pomysłów, technologii i zasobów pomiędzy obiema sferami, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju i wzrostu naszej gospodarki. Ta inicjatywa otwierająca nowe horyzonty współpracy, inspirując do kreowania unikalnych inicjatyw naukowo-biznesowych.

 

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU?

 • Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz rejestracyjny.
 • Potwierdzenie udziału w wydarzeniu oraz szczegółowe informację zostaną przesłane po zakończeniu rejestracji (10.09.2023)

 

 


KONTAKT WS. WYDARZENIA:

Justyna Morawska-Płoskonka
Manager ds. Działalności Badawczej
tel. 512 032 476
e-mail: justyna.morawska-płoskonka@ue.wroc.pl