Zapisy na szkolenie Tableau Creator


Dzień pierwszy:
I Tableau - getting started
II. Podstawowe funkcjonalności
III. Wbudowane typy wykresów/ wizualizacji (Show me):

Dzień drugi:
I. Budowanie dashboardów i story
II. Mój pierwszy dashboard – warsztat
III. Dystrybucja/publikowanie źródeł/dashboardów
IV. Zarządzanie uprawnieniami

Dzień trzeci:
I. Pola kalkulowane
II. Level of Detail (LOD) - wstęp
III. Analizy na mapach
IV. Formatowanie wykresów
V. Sesja Q&A

Dzień czwarty:
I. Funkcjonalności worksheetów i dashboardów
II. Akcje na setach i na parametrach
III. Zadanie podsumowujące dla uczestników – 30 min. + omówienie

21.05 – 9.00 – 16.00 (7h);
22.05 – 9.00 – 16.00 (7h);
28.05 – 9.00 - 16.00 (7h);
29.05 – 9.00 – 16.00 (7h);
04.06 – 9.00 – 16.00 (7h) - warsztaty
I dzień dodatkowy:
05.06 – 9.00 – 14.00 (5h) - warsztaty.


Każdego dnia spotkania w godzinach: 10:00-11:30 i 12:00-13:30

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem MS Teams.
Formularz zapisów: https://forms.gle/cMnN9Amt7Dwf4FMZA

Kontakt: cobn@ue.wroc.pl

Szkolenie organizowane jest zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.