Zapisy na szkolenie "Metodyka systematycznego przeglądu literatury"


Zapraszamy do udziału w drugiej edycji szkolenia finansowanego z projektu Interekon, które poprowadzi prof. UE dr hab. Patrycja Klimas.

Agenda szkolenia:
•    polimorfizm przeglądów literatury
•    etapy procesu przeglądu literatury
•    rygor metodyczny w przeglądzie
•    użyteczność przeglądu literatury
•    przeglądy literatury akademickiej verus przeglądy literatury szarej
•    przeglądy replikacyjne, kiedy warto?
•    przegląd literatury, a docelowe czasopismo
•    problemy i wyzwania przeglądów literatury - podzielmy się doświadczeniami
•    Q & A

Termin: 27.05.2020

Godziny:  9:00-10:30 oraz 10:45-13:15

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem MS Teams.
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób

Formularz zapisów: https://forms.gle/QEY75y76YhCtQPP6A

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana najpóźniej do 25.05.2020.

Kontakt: cobn@ue.wroc.pl

Szkolenie organizowane jest zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.