Zakończenie naboru wniosków

Szanowni Państwo, 

Nabór wniosków o dofinansowanie z projektu Interekon został zakończony.      

Jednocześnie przypominamy osobom, które skorzystały z dofinansowania na wyjazdy naukowe, szkolenia oraz konferencje naukowe o obowiązku złożenia w Centrum Obsługi Badań Naukowych raportu końcowego z działania realizowanego w ramach projektu Interekon.