Wyniki III konkursu grantowego granty Interekon

W dniu 24.11.2020 obradowała Komisja do spraw wniosków grantowych Interekon. W wyniku działań Komisji spośród 23 złożonych wniosków grantowych 16-stu przyznano dofinansowanie w wysokości wnioskowanej. Sześciu wnioskom przyznano dofinansowanie warunkowe.
Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy .

Życzymy powodzenia w realizacji badań.