Wyjazdy naukowe

Wyjazdy zagraniczne do 14 dni

Program umożliwia dofinansowanie wyjazdów młodej kadry naukowej do renomowanych jednostek zagranicznych, celem zacieśnienia współpracy naukowej i podniesienia poziomu naukowego prowadzonych badań. Wyjazdy umożliwią skonsultowanie wypracowanych założeń badawczych z największymi autorytetami naukowymi.

Maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu wynosi 5 000 PLN.

W całym okresie realizacji projektu planuje się dofinansować 20 wyjazdów.

W przypadku niewykorzystania środków przez młodą kadrę do 30 czerwca danego roku kalendarzowego, możliwe będzie dofinansowanie wyjazdów pozostałych nauczycieli akademickich.

O przyznaniu takiego dofinansowania decyzuje Kierownik projektu.

       

Cel programu

podnoszenie jakości badań i poziomu kształcenia młodej kadry naukowej oraz podniesienie poziomu mobilności. 

Oczekiwanymi efektami realizacji programu są:

  • artykuły pokonferencyjne,
  • organizacja wizyt studyjnych w jednostkach zagranicznych,
  • wizyty profesorów wizytujących,
  • włączenie pracowników UEW do zespołów badawczych jednostek uczestniczących w konferencji lub pracowników jednostek uczestniczących w konferencji w skład zespołów badawczych UEW,
  • współautorstwo publikacji, zawarcie umowy współpracy, wspólne doktoraty lub mobilność doktorantów w efekcie nawiązanej współpracy. 

Termin zgłoszeń

  Program rozpoczyna się  28.01.2020

             do wyczerpania środków

Kontakt

mgr Kamila Wdowiak (Wróblewska)
Bud. W, pokój 111
T: (71) 36 80 366
@: kamila.wdowiak@ue.wroc.pl