Wyjazdy naukowe

Wyjazdy zagraniczne do 14 dni

Program umożliwia dofinansowanie wyjazdów młodej kadry naukowej do renomowanych jednostek zagranicznych, celem zacieśnienia współpracy naukowej i podniesienia poziomu naukowego prowadzonych badań. Wyjazdy umożliwią skonsultowanie wypracowanych założeń badawczych z największymi autorytetami naukowymi.

Maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu wynosi 5 000 PLN.

W całym okresie realizacji projektu planuje się dofinansować 20 wyjazdów.

W przypadku niewykorzystania środków przez młodą kadrę do 30 czerwca danego roku kalendarzowego, możliwe będzie dofinansowanie wyjazdów pozostałych nauczycieli akademickich.

O przyznaniu takiego dofinansowania decyzuje Kierownik projektu.

       

Cel programu

podnoszenie jakości badań i poziomu kształcenia młodej kadry naukowej oraz podniesienie poziomu mobilności. 

Oczekiwanymi efektami realizacji programu są:

  • artykuły pokonferencyjne,
  • organizacja wizyt studyjnych w jednostkach zagranicznych,
  • wizyty profesorów wizytujących,
  • włączenie pracowników UEW do zespołów badawczych jednostek uczestniczących w konferencji lub pracowników jednostek uczestniczących w konferencji w skład zespołów badawczych UEW,
  • współautorstwo publikacji, zawarcie umowy współpracy, wspólne doktoraty lub mobilność doktorantów w efekcie nawiązanej współpracy. 

Dokumenty do pobrania:
Regulamin projektu_InterEkon.docx
zal_8_wniosek 
o dofinansowanie udziału w wyjazdach zagranicznych do 14 dni.docx
zal_15_sprawozdanie z dofinansowania wyjazdu.docx
zal_19_kryteria kwalifikacji wniosków INTEREKON.docx

Termin zgłoszeń

  Program rozpoczyna się 

             do wyczerpania środków

Kontakt

mgr Agnieszka Demianiuk
Bud. D, pokój 103
T: (71) 36 80 436
@: agnieszka.demianiuk@ue.wroc.pl