Inne działania

Szkolenia wewnętrzne

Organizacja szkoleń wewnętrznych, których celem jest podniesienie kompetencji w zakresie:

  • prowadzenia badań naukowych,
  • efektywnego publikowania w czasopismach o znaczącym wspołczynniku wpływu oraz indeksowanych w uznanych bazach,
  • metodyki i planowania badań,
  • eksploracji, analizy i modelowania danych (w tym analiza danych w języku programowania R, specjalistyczne szkolenia z wykorzystaniem takich programów jak STATISTICA, SPSS+AMOS, Nvivo)

Kontakt

mgr Ewa Popowicz
Bud. W, pokój 111
T: (71) 36 80 171
@: ewa.popowicz@ue.wroc.pl

 

Szkolenia finansowane ze źródeł Interekon w 2022:

05-08.12.2022 - Szkolenie z programu R na poziomie podstawowym

16 i 18.11.2022 - Systematyczny (i nie tylko) przegląd literatury metodą mapowania nauki z wykorzystaniem programu VOSviewer

24-25.10.2022 - Workshops and individual meetings "Necessary Condition Analysis"

23.06.2022 - Szkolenie on-line "Wprowadzenie do programu R"

30.05.2022 - Warsztaty on-line "Podróż z mistrzem - czy mentoring jest dla mnie?"

26-27.05, 03.06.2022 - Szkolenie stacjonarne pt.: "Metody eksperymentalne w badaniach naukowych"

23 i 25.05.2022 - Szkolenie on-line "Projektowanie i analiza danych jakościowych w naukach ekonomicznych"

11.04.2022 - Szkolenie dot. wypełniania merytorycznej części wniosku NCN dla Wydziału Zarządzania

12.01.2022 - Modelowanie wielopoziomowe (MLM) w środowisku R

22.03.2022 - Debata naukowa pt.: „Nie taka trudna sztuka publikowania"

23.03.2022 - Debata naukowa pt.: „Kiedy 1+1 to więcej niż dwa, czyli o współpracy międzyuczelnianej”

 

Szczegółowe informacje wraz z informacjami o zapisach dostępne są na stronie:

https://cobn.ue.wroc.pl/szkolenia

 

 

 

 

Szkolenia zrealizowane ze źródeł Interekon w 2021:

09-10.12.2021 - Data mining - kurs podstawowy

06.12.201 - Seminarium „Od przypadku do przypadku – wyzwania case study research”

02-03.12.2021 - Warsztaty: "Wykorzystanie metod jakościowych w badaniach z zakresu biznesu międzynarodowego"

24.11.2021 - Seminarium "Publikowanie artykułów opartych na badaniach jakościowych w prestiżowych czasopismach"

18-19.11.2021 - Analiza danych ankietowych w programie Statistica - kurs zaawansowany

03 i 05.11.2021 - Analiza danych ankietowych w programie Statistica - kurs podstawowy

28.10.2021 - 09.12.2021 - Kompleksowy kurs z przygotowania wniosku do instytucji finansującej badania

5.10.2021 i 22.10.2021 - Warsztaty indywidualne z komputerowej analizy danych jakościowych w NVivo

15.10.2021 - Długofalowe strategie publikacyjne - gdzie i jak skutecznie opublikować pracę naukową w prestiżowym czasopiśmie i wydawnictwie?

11.10.2021 - 12.10.2021 - Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS - kurs podstawowy

29.06.2021 - Seminarium z prof. S. Kraus: "How to publish in Management journals"

23.06.2021 - Warsztaty: "Jak się przebić w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych"

18.06.2021 - Warsztaty "Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowycj w programie NVivo"

31.05-01.06.2021- Warsztaty "Get the most of your PhD to become an independent researcher"

27-28.05.2021 - Warsztaty "Komunikacja międzykulturowa dla naukowców"

21.05.2021 - Warsztaty „Jak skonstruować kwestionariusz pozwalający na wnioskowanie statystyczne?” część rozszerzona

20.05.2021 - Metodyka systematycznego przeglądu literaturowego - szlolenie z prof. Patrycją Klimas IV edycja

19-20.05.2021 - Workshops on publishing scientific articles

13-14.05.2021 - Warsztaty "Efektywny Personal Branding dla naukowców" 2 edycja

07.05.2021 - Warsztaty "Jak skonstruować kwestionariusz pozwalający na wnioskowanie statystyczne?" z dr Adamem Sulichem

06.05.2021- Szkolenie dot. merytorycznej części wniosku NCN dla Wydziału Zarządzania

29-30.04.2021 - Warsztaty "Efektywny Personal Branding dla naukowców"

16.04.2021 - Warsztaty dot. przygotowania merytorycznej części wniosku w konkursie NCN dla Wydziału EiF z prof. Jakubem Growiec

09.04.2021 - Szkolenie on-line wprowadzające do napisania wniosku w konkursie NCN z prof. Wojeciechem Charemza

19.03.2021 - Szkolenie on-line "Publish and not Perish"

05.03.2021 - Seminarium dotyczące przygotowania publikacji naukowych cz. 1 dr Aviralem Tiwari

19.02.2021 - Metodyka systematycznego przeglądu literaturowego - szlolenie z prof. Patrycją Klimas III edycja

Szczegółowe informacje wraz z informacjami o zapisach dostępne są na stronie:

https://cobn.ue.wroc.pl/szkolenia

 

 

Szkolenia zrealizowane ze źródeł Interekon w 2020 roku:

9.12.2020 - Strategiczne kierunki badań naukowych – szanse i możliwości dostosowania własnych obszarów badawczych do pojawiających trendów

3 i 4.12.2020 - Warsztaty on-line dotyczące "Jak publikować o zasięgu międzynarodowym" II tura

26 i 27.11.2020 - Warsztaty nad publikacjami naukowymi prowadzone przez Dr. Syeda Aun R. Rizvi (Economic Modelling)
13 i 20.11.2020 - „Jak publikować w czasopismach z Impact Factorem” z prof. Dr. Ilhan Ozturk

10.11.2020 - Szkolenie przygotowujące do wypełnienia merytorycznej części wniosku NCN (Ekonomia i Finanse)

5 i 6.11.2020 - Warsztaty on-line dotyczące "Jak publikować o zasięgu międzynarodowym" I tura

3 i 4.11.2020 - Warsztaty z redaktorem czasopisma Journal of Academy of Marketing Science, prof. Justinem Paulem

23 i 30.10.2020 - Szkolenie on-line przygotowujące do wypełnienia merytorycznej części wniosku NCN (Dyscyplina Nauk o Zarządzaniu i Jakości)

27.05.2020 - Skuteczny przegląd literaturowy - szlolenie z prof. Patrycją Klimas II edycja

21.05-05.06.2020 - Tableau Creator - kurs on-line

18.05.2020 - Badania jakościowe - szkolenie on-line z prof. Beatą Glinką

13.05.2020 - Skuteczny przegląd literaturowy - szkolenie z prof. Patrycją Klimas

29.04.2020 - Zarządzanie czasem w procedurach publikacyjnych" - wykład on-line z prof. Wojciechem Czakonem

28.04.2020 - szkolenie on-line - Przygotowanie danych do analiz statystycznych cz.2

27.04.2020 - szkolenie on-line - Przygotowanie danych do analiz statystycznych cz.1

23.04.2020 - Webinarium pt."Praktyczne Narzędzia w Pracy Autora" cz. 2

21.04.2020 - Webinarium pt."Praktyczne Narzędzia w Pracy Autora" cz. 1

22.04.2020 - Standardy akademickie pisania artykułów naukowych do czasopism z listy JCR - wykład on-line z prof. Wojciechem Czakonem

17.04.2020 - Szkolenie on-line dotyczące przygotowania merytorycznego wniosków grantowych

17.04.2020 - Warsztaty nad tekstami naukowymi z prof. dr hab. Piotrem Trąpczyńskim cz. 2 odpowiedzi na uwagi recenzentów oraz  prezentacje koncepcji swoich prac przez uczestników

03.04.2020 - Warsztaty nad tekstami naukowymi z prof. dr hab. Piotrem Trąpczyńskim, cz. 1: opracowanie własnej strategii i przygotowanie artykułów do czasopisma

02.04.2020 - Szkolenie on-line dotyczące przygotowania merytorycznego wniosku grantowego do konkursu Preludium

27.01.2020 - Szkolenie dotyczące aplikowania o grant Miniatura

27.01.2020 - Warsztaty z pisania artykułów dla doktornatów z dyscypliny zarządzania.

30.01.2020 - Warsztaty z pisania artykułów dla doktornatów z dyscypliny zarządzania

16.01.2020 -  Wyszukiwanie czasopism o krótkim cyklu wydawniczym.

Szkolenia zrealizowane ze źródeł Interekon w 2019 roku:


26.04.2019 - Warsztaty z obsługi programu NVivo

10.05.2019 - Warsztaty z obsługi programu NVivo

25.05.2019 - Warsztaty z obsługi programu NVivo

10.05.2019 - Warsztat z badań jakościowych

24.05.2019 - Standardy pisania artykułów do prestiżowych czasopism

14.06.2019 - Seminarium "Practical Advice On How To Publish

16.10.2019 - Szkolenie dotyczące prowadzenia badań naukowych dla młodych naukowców.

25.10.2019 - Efektywne publikowanie naukowe

06-07.11.2019- Podstawy analizy danych z wykorzystaniem PS IMAGO PRO

13.11.2019 - Szkolenie z aplikowania o granty NCN (Opus i Sonata)

19-20.11.2019 - „Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne PS IMAGO PRO”

28-29.11.2019 - Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS – kurs podstawowy

28-29.11.2019 - Warsztaty z obsługi programu NVivo

05-06.12.2019 - Warsztaty z obsługi programu NVivo

09.12.2019 - Szkolenie dotyczące zarządzania czasem w procedurach publikacyjnych z  prof. dr hab. Wojciechem Czakonem

09-11.12.2019 - Szkolenie z metod badań eksperymentalnych

12-13.12.2019 - „Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS” – kurs zaawansowany

9 i 12.12.2019 - "Szkolenie z wyszukiwania miejsc publikacyjnych", dr Agnieszka Bem

16.12.2019 - Warsztaty na tekstami naukowymi z prof. dr hab. Wojciechem Czakonem

20-21.12.2019 - Metodologia Teorii Ugruntowanej