Rozliczenie grantow z 2019 roku

Przypominamy o konieczności rozliczenia środków otrzymanych na działania badawcze w ramach konkursów Granty Interekon.

Wszelkie niezbędne informacje odnośnie raportu rozliczenia grantu znajdują się w zakładce Granty przy określonym rodzaju grantu.

Proszę pamiętać o 21 dniowym terminie na rozliczenie grantu. 21 dni liczone jest od dnia zakończenia grantu wskazanego we wniosku.