Inne działania

Proofreading

Dofinansowanie wydania publikacji naukowych, monografii/rozdziałów w monografii oraz wniosków grantowych.

Dofinansowaniu podlegają koszty korekty językowej i wydania (m.in. application/review fee, open access) artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach. 

Finansowane są wyłącznie:

- artykuły przeznaczone do wydania w czasopismach znajdujących się na aktualnej liście wydanej Komunikatem MNISW z 2019r. ze zmianami,

- monografie/rozdziały w monografii przeznaczone do wydania w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, wydanego Komunikatem MNISW z 2019r. ze zmianami.

Możliwe jest również finansowanie korekty językowej złożonych wniosków grantowych.

 

Termin zgłoszeń

  Program rozpoczyna się  28.01.2020

             do wyczerpania środków

 

 

Kontakt

mgr Kamila Wdowiak (Wróblewska)
Bud. W, pokój 111
T: (71) 36 80 366
@:kamila.wdowiak@ue.wroc.pl