Ogłoszenia

Od dnia 16.03.2020 proces obsługi naborów wniosków i rozliczeń przejmuje Pan Bartosz Sawiński tel: 71 368 03 50  bartosz.sawinski@ue.wroc.pl, pok. 109D