Ogłaszamy nabór wniosków grantowych w ramach V edycji Konkursu Granty Interekon

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków już do V edycji konkursu Granty Interekon.
Wnioski można składać do 31 października 2020 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na pierwszą połowę listopada 2020 roku.
W związku z powyższym prosimy o nadsyłanie podpisanych i zeskanowanych wniosków na mail: magdalena.bywalec@ue.wroc.pl
Wersja papierowa wniosku powinna zostać dostarczona do dr Magdaleny Bywalec nie później niż do 31.10.2020 roku.

Wnioski (wersje papierową) można składać w COBN w pokoju 109 D lub bezpośrednio u dr Magdaleny Bywalec (kontakt tel. 503 972 664).

Wniosek papierowy można też wysłać pocztą na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
COBN dr Magdalena Bywalec

Informujemy równocześnie o zmianie w Regulaminie dotyczącej składu zespołu badawczego.
Aktualnie finansowanie grantu badawczego w danym konkursie będzie uruchamiane pod warunkiem, że Wnioskodawca a także wszyscy członkowie jego zespołu badawczego dokonają rozliczenia merytoryczno- finansowego wszystkich dotychczas przyznanych lub realizowanych grantów badawczych Interekon.

Przypominamy o konieczności rozliczenia wszystkich wcześniejszych grantów, których termin realizacji zakończył się.