Nowa książka współautorstwa pracowników UEW o kobietach z pokolenia Sandwich Generation

Książka Working Women in the Sandwich Generation: Theories, Tools and Recommendations for Supporting Women’s Working Lives wydawnictwa Emerald Publishing jest efektem współpracy zespołów badawczych z Belgii, Finlandii i Polski. Współautorkami książki są pracownicy naszej Uczelni – dr hab. prof. UE Dorota Kwiatkowska-Ciotucha i dr inż. Urszula Załuska.

Osoby Sandwich Generation (SG), opiekujące się zarówno przedstawicielami starszego, jak i młodszego pokolenia, stanowią coraz większą grupę. Częściej występują w niej kobiety, które w szczególny sposób narażone są na konflikt pomiędzy pracą a rodziną, ograniczenie swojej aktywności zawodowej czy możliwości podnoszenia kompetencji. Problematyka Sandwich Generation w Polsce jest w zasadzie niedostrzegana, nie ma statystyk odnoszących się do udziału SG w populacji osób dorosłych czy osób dojrzałych, brak jest rozwiązań umożliwiających godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. W książce przedstawiono wyniki badań jakościowych i ilościowych, w tym międzynarodowych badań porównawczych przeprowadzonych w pięciu krajach europejskich. Badania pozwoliły na scharakteryzowanie SG, wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy wybranymi krajami oraz ze względu na cechy demograficzne respondentów. Przedstawiono również propozycje narzędzi, które można wykorzystać w obszarze wspierania kobiet należących do SG w rozwoju osobistym i zawodowym oraz w poprawie ich sytuacji na rynku pracy. W końcowej części opracowania sformułowano rekomendacje dla pracodawców i osób decyzyjnych w zakresie rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie kobiet SG w miejscu pracy, w tym z uwzględnieniem obciążeń i obowiązków rodzinnych.

Książka dostępna jest tutaj: LINK

Zapraszamy do lektury!