Inne działania

Nagrody

Stypendium INTEREKON

Stypendium  jest wyróżnieniem indywidualnym i stanowi formę finansowego wsparcia i motywacji dla pracowników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce, prowadzącymi badania wysokiej jakości o oddziaływaniu międzynarodowym.

Nagroda ma charakter naukowy i przyznawana jest za osiągnięcia naukowe w postaci publikacji prac eksperymentalnych w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Nagroda może być przyznana niezależnie od innych nagród.

 

 

O nagrodę mogą ubiegać się pracownicy:

  • badawczy UEW,
  • badawczo-dydaktyczni UEW.

 

 

Kryteria brane pod uwagę:

  • artykuły opublikowane w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik Impact Factor, znajdującym się w bazie Journal Citation Reports, oraz wymienionym w wykazie MNiSW,
  • autorstwo monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo znajdujące się w wykazie wydawców MNiSW,
  • uzyskane projekty/granty badawcze,
  • zgodność tematyki artykułu, monografii, grantu z obszarami INTEREKON,
  • afiliacja do projektu INTEREKON.

Cel nagrody

Celem nagrody jest wsparcie motywacyjne pracowników UEW wykazujących ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe i badawcze, uzyskane w wyniku prowadzonych prac badawczych afiliowanych w projekcie INTEREKON.

W ramach środków z projektu INTEREKON, przyznanych zostanie maksymalnie 40 nagród rocznie.

Maksymalna kwota dodatku to 8000,00 PLN (brutto z wszystkimi niezbędnymi obciążeniami typu podatki, ZUS )

Termin zgłoszeń

  od 2.11.2021 do 21.11.2021
zobacz inne ważne daty

 

 

Kontakt:
dr Magdalena Bywalec
Bud. Z, pok. 421
T: 503 972 664
@: magdalena.bywalec@ue.wroc.pl