Kontakt

Kierownik Projektu InterEkon:

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

@: ewa.stanczyk-hugiet@ue.wroc.pl

 

W sprawie grantów i nagród Interekon:

dr Magdalena Bywalec
Bud. D, pokój 103
T: 503 972 664
@: magdalena.bywalec@ue.wroc.pl

 

W sprawie szkoleń wewnętrznych:

mgr Ewa Popowicz
Bud. D, pokój 101
T: (71) 36 80 171
@: ewa.popowicz@ue.wroc.pl

 

W pozostałych sprawach:

Bartosz Sawiński
Bud. D, pokój 109
T: (71) 36 80 350
@: bartosz.sawinski@ue.wroc.pl