Organizacja konferencji i warsztatów

Konferencje

Program obejmuje dofinansowanie organizacji konferencji o zasięgu międzynarodowym, tj. więcej niż 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty powinna reprezentować zagraniczne ośrodki naukowe.

W całym okresie trwania projektu wsparciem objęte będą 4 wnioski.

Średnia kwota wsparcia wydarzenia to 50 000 PLN. 
 

Cel programu

Zwiększenie współpracy międzynarodowej UEW w zakresie badań i rozwoju.

Działanie powinno przełożyć się na  tworzenie nowych, międzynarodowych zespołów badawczych, prowadzenie ważnych w skali globalnej badań naukowych a w rezultacie na przygotowanie wartościowych publikacji. 

Dofinansowanie obejmuje:

  • wynagrodzenia prelegentów,
  • zakup materiałów konferencyjnych,
  • koszty usług hotelowych i gastronomicznych.

Dofinansowanie nie obejmuje:

  • wynagrodzeń,
  • kosztów korekt językowych i wydania publikacji,
  • wyjazdów zagranicznych.

Termin zgłoszeń

   Program rozpoczyna się 28.01.2020

              do wyczerpania środków

Kontakt

mgr Kamila Wdowiak (Wróblewska)
Bud. W, pokój 111
T: (71) 36 80 366
@: kamila.wdowiak@ue.wroc.pl