Komunikaty

Szanowni Państwo,
proces rozliczania kosztów korekt językowych jest możliwy wyłącznie  w oparciu o faktury VAT. Nie ma możliwości rozliczenia wydatku na usługę, której podstawą jest umowa cywilno-prawna.

Szanowni Państwo,

faktury rozliczające otrzymane dofinansowanie w ramach projektu będą przyjmowane przez COBN tylko zarejestrowane w Kancelarii Ogólnej lub w Kancelarii w Jeleniej Górze* pod akronimem: Interekon RN-CBN.

Rejestracji faktur dokonują sekretarki katedr.

*Faktury zarejestrowane w Kancelarii w Jeleniej Górze prosimy przesyłać z oryginalną pieczątką rejestrującą pocztą do COBN.

Od dnia 16.03.2020 proces obsługi naborów wniosków i rozliczeń przejmuje Pan Bartosz Sawiński tel: 71 368 03 66  bartosz.sawinski@ue.wroc.pl, pok. 109D

Już od 28 stycznia ruszył nabór na finansowanie działań w ramach projektu Interekon.

Nowe zasady zostały dostosowane do oczekiwań pracowników Uczelni.

Co się zmieni:

 • uproszczony sposób aplikacji,
 • przyspieszenie procedowania przebiegu konkursu,
 • mniej formalności,
 • bezpośrednie finansowanie,
 • więcej środków na inicjatywy naukowe.

 

Niezmiennie będzie można wnioskować o szereg aktywności m.in. o dofinansowanie:

 • grantów naukowych w tym InterTeam, Mini Granty, Young Researcher
 • organizacji konferencji o zasięgu międzynarodowym,
 • organizacji warsztatów naukowych i spotkań roboczych,
 • wyjazdów naukowych do ośrodków zagranicznych,
 • wyjazdów na szkolenia i spotkania brokerskie,
 • wyjazdów konferencyjnych,
 • korekt językowych publikacji naukowych i wniosków grantowych.