Komunikaty

Szanowni Państwo,

faktury rozliczające otrzymane dofinansowanie w ramach projektu będą przyjmowane przez COBN tylko zarejestrowane w Kancelarii Ogólnej lub w Kancelarii w Jeleniej Górze* pod akronimem: Interekon RN-CBN.

Rejestracji faktur dokonują sekretarki katedr.

*Faktury zarejestrowane w Kancelarii w Jeleniej Górze prosimy przesyłać z oryginalną pieczątką rejestrującą pocztą do COBN.

Od dnia 16.03.2020 proces obsługi naborów wniosków i rozliczeń przejmuje Pan Bartosz Sawiński tel: 71 368 03 50  bartosz.sawinski@ue.wroc.pl, pok. 109D