IV konkurs Granty Interekon już ruszył!

Granty Interekon - kolejne rozdanie – nabór w trybie ciągłym

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków już do IV edycji konkursu Granty Interekon.
Wnioski można składać do 29 maja 2020 roku w trybie ciągłym do wyczerpania środków.

Wnioski złożone i rozpatrzone wcześniej mają pierwszeństwo finansowania.
Komisja będzie rozpatrywała wnioski w trybie cyklicznym tj.  28.04.2020, 12.05.2020 oraz 2.06.2020.
W związku z powyższym prosimy o nadsyłanie podpisanych i zeskanowanych wniosków na mail: magdalena.bywalec@ue.wroc.pl
Wersja papierowa wniosku powinna zostać złożona  w kopercie z nazwiskiem Magdalena Bywalec w COBN nie później niż do 2.06.2020 roku.

Wniosek papierowy można też wysłać pocztą na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
COBN dr Magdalena Bywalec

Informujemy równocześnie o zmianie w Regulaminie dotyczącej składu zespołu badawczego.
Aktualnie finansowanie grantu badawczego w danym konkursie będzie uruchamiane pod warunkiem, że Wnioskodawca a także wszyscy członkowie jego zespołu badawczego dokonają rozliczenia merytoryczno- finansowego wszystkich dotychczas przyznanych lub realizowanych grantów badawczych Interekon.
Jednocześnie, nauczyciel akademicki może być zaangażowany w realizację  maksymalnie dwóch projektów badawczych, przy czym tylko w jednym z nich może pełnić funkcję kierownika, w drugim jedynie członka zespołu.