Granty

Inter Team

Wsparcie finansowe badań prowadzonych przez nowe zespoły badawcze UEW ukonstytuowane z pracowników reprezentujących różne dyscypliny i specjalności naukowe.

Wsparciem objęte będą projekty badawcze dedykowane aktualnym problemom szeroko rozumianych nauk ekonomicznych z wykorzystaniem standardów metodologicznych obowiązujących na świecie.

Głównym kryterium oceny, obok dostarczenia nowej wiedzy, jest ewaluacja szans na opublikowanie wyników w znaczących czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Dofinansowanie obejmuje:

  • zakup dostępu do baz,
  • zakup materiałów niezbędnych dla realizacji zadania (literatura naukowa obcojęzyczna, odczynniki do badań),
  • analizy zewnętrzne,
  • wynagrodzenia,
  • badania realizowane przez firmy zewnętrzne jako usługi.

 

Dofinansowanie nie obejmuje:

  • kosztów korekt językowych i wydania publikacji,
  • wyjazdów zagranicznych.

Cel programu

Zwiększenie aktywności aplikowania i uzyskiwania finasowania badań w konkursach krajowych i zagranicznych oraz podniesienie jakości publikacji i wartości badań naukowych.

Maksymalne wsparcie w wysokości 100 000 zł na projekt.

Projekty wyłaniane będą w drodze konkursu, w każdym roku sfinansowanych zostanie 8 projektów.

Wszystkie wewnętrzne granty badawcze powinny zakończyć się złożeniem wniosku do zewnętrznej  instytucji grantodawczej i opublikowaniem badań w renomowanych czasopismach naukowych o oznaczonym współczynniku wpływu IF.

Termin zgłoszeń

od 2.04.20120 do 29.05.2020
zobacz inne ważne daty

Nabór ciągły wniosków

Kontakt

dr Magdalena Bywalec

Bud. D, pokój 103
T: 503 972 664
@: magdalena.bywalec@ue.wroc.pl