Dofinansowanie publikacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wstrzymuje się dofinansowanie  dla artykułów publikowanych jako materiały konferencyjne (w tym IBIMA) ze względu na zrealizowanie wskaźników projektu Interekon odnoszących się do liczby publikacji w materiałach konferencyjnych ujętych w bazach WoS oraz SCOPUS.

Zachęcamy do aplikowania o finansowanie artykułów do czasopism wskazanych na liście MNiSW, z liczbą punktów 40 i więcej.